FILT KM 2014-05-01
KLASS    NAMN V:1 V:2 SUMMA V:3 TOTAL
OT Stefan Björk 36 30 66 32 98
  Lars Broddevall 43 39 82 31 113
  Bertil Jensen 31 45 76 48 124
  Hans Carlsson 42 40 82 44 126
  Christer Nilsson 57 46 103 46 149
             
U Henrik Andersson 43 38 81 41 122
             
Jun Andreas Ekängen 40 38 78 37 115
  Marcus Ljungblad 64 40 104 51 155
             
H Ulf Kristiansson 32 29 61 32 93
  Christian Mellqvist 40 33 73 34 107
  Mikael Lövgren 32 39 71 40 111
  Daniel Sjöö 41 38 79 38 117
  Mikael Holm 54 66 120 48 168
             
             
             
  Rak Lista Klubbmästare          
  Ulf Kristiansson 32 29 61 32 93
  Stefan Björk 36 30 66 32 98
  Christian Mellqvist 40 33 73 34 107
  Mikael Lövgren 32 39 71 40 111
  Lars Broddevall 43 39 82 31 113
  Andreas Ekängen 40 38 78 37 115
  Daniel Sjöö 41 38 79 38 117
  Henrik Andersson 43 38 81 41 122
  Bertil Jensen 31 45 76 48 124
  Hans Carlsson 42 40 82 44 126
  Christer Nilsson 57 46 103 46 149
  Marcus Ljungblad 64 40 104 51 155
  Mikael Holm 54 66 120 48 168
             
             
             
             
             
Klasser:         Oldtimers           Herrar            Damer           Juniorer            Ungdom